فشار خون نرمال برای سنین مختلف

0
13394
فشار خون نرمال

فشار خون نرمال و طبیعی برای سنین مختلف چند است؟

فشار خون به نیروی اعمال شده توسط گردش خون در دیواره رگ های خونی اشاره می کند و یکی از علائم حیاتی اصلی محسوب می شود. فشار خون در حال گردش با حرکت خون از طریق شریان ها، عروق، مویرگها و ورید ها کاهش می یابد. فشار خون به طور کلی به فشار در شریان های بزرگتر اشاره دارد.

فشار خون همیشه با دو عدد بیان می شود:

۱- فشار خون سیستولیک (زمانی که قلب می زند)
۲- فشار خون دیاستولیک (زمانی که قلب استراحت می کند)

هنگامی که اندازه گیری ها نوشته شد، فشار سیستولیک بالای فشار دیاستولیک نوشته می شود.

محدوده فشار خون نرمال در سنین مختلف

عوامل بسیاری بر روی فشار خون اثر می گذارند. سن، یک عامل مهم و طبیعی برای فشار خون محسوب می شود که با افزایش آن، فشار خون نیز افزایش می یابد.

فشار خون بالا نشان می دهد که خون با نیروی قوی تری پمپ می شود. این موضوع می تواند باعث مشکلات جدی، از جمله آسیب به قلب و ارگانهای دیگر شود. نمودار فشار خون نرمال بر اساس سن، اطلاعات بیشتری در مورد گروه های سنی متفاوت در اختیار ما قرار می دهد. اگر به مرحله ی قبل از فشار خون بالا رسدید باید عادات غذایی و شیوه زندگی خود را تغییر دهید و فشار خون خود را پایین آورید.

مقدار فشار خون نرمال در افراد مختلف بر اساس مطالعات به صورت زیر تعیین شده است:

فشار خون دیاستولیک فشار خون سیستولیک
میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر گروه سنی سن
۶۹ ۸۰ ۱۰۷ ۱۲۰ کودک ۳ تا ۱۲ سال
۷۷ ۷۳ ۸۱ ۱۱۷ ۱۰۵ ۱۲۰ نوجوان ۱۳ تا ۱۹ سال
۷۹ ۷۵ ۸۳ ۱۲۰ ۱۰۸ ۱۳۲ بزرگسال ۲۰ تا ۲۴ سال
۸۰ ۷۶ ۸۴ ۱۲۱ ۱۰۹ ۱۳۳ بزرگسال ۲۵ تا ۲۹ سال
۸۱ ۷۷ ۸۵ ۱۲۲ ۱۱۰ ۱۳۴ بزرگسال ۳۰ تا ۳۴ سال
۸۲ ۷۸ ۸۶ ۱۲۳ ۱۱۱ ۱۳۵ بزرگسال ۳۴ تا ۳۹ سال
۸۳ ۷۹ ۸۷ ۱۲۵ ۱۱۲ ۱۳۷ بزرگسال ۴۰ تا ۴۵ سال
۸۴ ۸۰ ۸۸ ۱۲۷ ۱۱۵ ۱۳۹ بزرگسال ۴۵ تا ۴۹ سال
۸۵ ۸۱ ۸۹ ۱۲۹ ۱۱۶ ۱۴۲ بزرگسال بالای ۵۰ سال

جدول فشار خون طبیعی برای کودکان

دختر ( میلی متر جیوه) پسر (میلی متر جیوه) سن
۳۸/۸۳ تا ۷۶/۱۱۷ ۳۴/۸۰ تا ۷۵/۱۲۰ ۱ تا ۳ سال
۵۰/۸۸ تا ۸۳/۱۲۲ ۴۷/۸۸ تا ۸۴/۱۲۸ ۴ تا ۶ سال
۵۵/۹۳ تا ۸۸/۱۲۹ ۵۳/۹۲ تا ۹۰/۱۳۰ ۷ تا ۱۰ سال

 

دکتر فریبا هندسی متخصص قلب و عروق و فشار خون

کلینیک فشار خون

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید!
لطفا نام خود را وارد نمایید