مرور برچسب

اسکلروتراپی

معجزه اسکلروتراپی در درمان عروق واریس پا

یکی از روش های درمان رگ های واریسی و به عبارتی رگ های عنکبوتی، استفاده از اسکلروتراپی واریس است. استفاده از اسکلروتراپی نیازمند شناخت بیشتری از این روش درمانی قبل از استفاده از آن می باشد. در این مقاله درباره ی این روش بیشتر توضیح داده شده…