مرور برچسب

اندازه گیری فشار خون

اندازه گیری فشار خون چگونه است؟

برای اندازه گیری فشار خون معمولا از فشار سنج جیوه ای استفاده می شود. گرچه امروزه اکثر مردم از دستگاه های  فشار دیجیتالی برای اندازه گیری فشار خون خود استفاده می کنند.اندازه گیری فشار خون با فشارسنج جیوه ایبرای اندازه گیری فشار خون…