مرور برچسب

تپش قلب و تنگی نفس

علت تپش قلب چیست؟

علت تپش قلب یا احساس ضربان قلب در افراد متفاوت است و میتواند علل قلبی یا غیر قلبی داشته باشد.البته در خانمها این مطلب بیشتر دیده میشود که از علل قلبی میتوان به آریتمی، پرولاپس میترال بخصوص در خانمها و اختلالات دریچه ها اشاره داشت و در علل…