مرور برچسب

تپش قلب کوبنده

تپش قلب ناگهانی در خواب

تپش قلب حالتی است که قلب ضربه های شدیدتری نسبت به حالت طبیعی دارد. ضربان غیرعادی قلب منجر به احساس انقباض عضلات قلب در قفسه‌ی سینه می‌شود. این احساس با تغییر ضربان قلب ایجاد می شود و در این حالت، نوعی لرزش و کوبش به صورت ضربات محکم، سریع و…

علت تپش قلب چیست؟

علت تپش قلب یا احساس ضربان قلب در افراد متفاوت است و میتواند علل قلبی یا غیر قلبی داشته باشد.البته در خانمها این مطلب بیشتر دیده میشود که از علل قلبی میتوان به آریتمی، پرولاپس میترال بخصوص در خانمها و اختلالات دریچه ها اشاره داشت و در علل…