مرور برچسب

درد فک تهتانی

آیا درد فک نشانه ی بیماری قلبی است؟

درد فک تحتانی می تواند یکی از علائم بیماری های قلبی و عروقی باشد. در پایان این مقاله دکتر هندسی با آنژیوگرافی بیماری شخصی که درد فک داشته است را تشخیص میدهد. اگر فردی در قفسه سینه، دست، بازو و یا فک خود در زمانیکه فعالیت فیزیکی و جسمانی…