خانه برچسب ها روش انجام آنژیوگرافی از راه دست

برچسب: روش انجام آنژیوگرافی از راه دست

دکتر فریبا هندسی
عضو انجمن قلب امريكا ، موسس اولين كلينيك تخصصي فشار خون ، عضو كميته كشوري ثبت سكته هاي قلبي، عضو انجمن قلب و جراحات قلب ايران و ......