مرور برچسب

فشار خون نرمال برای کودکان

فشار خون نرمال برای سنین مختلف

فشار خون نرمال و طبیعی برای سنین مختلف چند است؟فشار خون به نیروی اعمال شده توسط گردش خون در دیواره رگ های خونی اشاره می کند و یکی از علائم حیاتی اصلی محسوب می شود. فشار خون در حال گردش با حرکت خون از طریق شریان ها، عروق، مویرگها و…