خانه برچسب ها مراقبت های پس از آنژیوگرافی

برچسب: مراقبت های پس از آنژیوگرافی

دکتر فریبا هندسی
عضو انجمن قلب امريكا ، موسس اولين كلينيك تخصصي فشار خون ، عضو كميته كشوري ثبت سكته هاي قلبي، عضو انجمن قلب و جراحات قلب ايران و ......