مرور برچسب

گرفتگی عروق قلب

آنژیوگرافی چه تفاوتی با آنژیوپلاستی دارد؟

آنژیوگرافی برای بررسی رگ های کرونر و شریان های خون بواسطه تزریق ماده حاجب در عروق قلب بعنوان یک راهکار تشخیصی است ولی در آنژیوپلاستی ،انسداد عروق از طریق استنت باز می شود که یک اقدام درمانی است. آنژیوپلاستی در اغلب موارد جایگزین جراحی قلب…

آنژیوگرافی از راه دست چیست؟

برای بیماران، آنژیوگرافی از راه دست راحت تر از آنژیوگرافی از طریق ران است؛ زیرا بلافاصله بعد از آنژیوگرافی از راه دست آنان قادر به نشستن،راه رفتن و نوشیدن و آشامیدن بلافاصله بعد از آنژیوگرافی هستند.در آنژیوگرافی از راه دست ،لوله های…