دکتر فریبا هندسی

  • متخصص قبل و عروق
  • عضو انجمن قلب امريكا
  • موسس اولين كلينيك تخصصي فشار خون

دکتر فریبا هندسی ، متخصص قلب و عروق و فشار خون یکی از پزشکان متخصص قلب و با تجربه در زمینه کنترل بیماریهای قلبی است که با آنژیوگرافی از راه دست بسیاری از بیماران را درمان کرده است و در کلینیک فشار خون و کلینیک واریس بهترین درمان ها و کنترل ها را برای بیماران پیشنهاد میدهد و چون یکی از عضای انجمن قلب و جراحان ایران هست با مطالعه و تحقیق در زمینه بیماری های عروقی ، بسیار مجرب و توانمند است که برای درمان واریس پا و کنترل فشار خون و آنژیوگرافی و عمل باز کردن رگها ی قلب و عروق نمونه های موفق زیادی را در کارنامه کاری خود دارد.

پژوهش ها
0 +
مقاله ها
0 +
تخصص ها
0 +
بیماران
1900 +