چاقی یک اختلال متابولیک با شیوع روزافزون در بسیاری از جوامع است که با یکسری از بیماری ها از جمله فرم های مختلف بیماری های قلبی مرتبط می باشد.

اگرچه ارث در سی تا هفتاد درصد موارد چاقی نقش دارد، نقش عوامل محیطی را در افزایش شیوع این مشکل میبایست مدنظر قرار داد.

چاقی و بیماری عروق قلبی

تا همین اواخر ارتباط بین چاقي و بیماریهای قلبی بصورت غیر مستقیم واز طریق متغیرهای موثر بر هر دو بیماری شامل پرفشاری خون، اختلال چربیهای خون و تستهای تحمل گلوکوز مختل ویا دیابت وابسته به انسولین تصور میشد. مطالعات طولانی مدت نشان داد که چاقی نه تنها با بیماری قلبی عر وقی مرتبط است بلکه پیش بینی کننده بروز تصلب شرایین در عروق قلبی نیز میباشد.

نارسایی احتقانی قلب

بزرگی بطن چپ در بیماران چاق شایع است و با پرفشاری خون سیستمیک مرتبط میباشد. اگرچه این اختلال در غیاب پرفشاری خون نیز مشاهده می شود و ممکن است با شدت چاقی مرتبط باشد. پر فشاری خون در افراد چاق سه برابر شایع تر از افراد عادی جامعه است. تغییرات ایجاد شده در بطن چپ در بیماران چاق با مرگ ناگهانی در این بیماران مرتبط است.

درمان چاقی و بیماری قلبی

در بیماران با نارسایی احتقانی قلب محدودیت سدیم و کاهش خفیف وزن ممکن است بصورت قابل توجهی موجب بهبود عملکرد بطن و اکسیژن رسانی شود. علاوه بر آن بسیاری از مطالعات نشان داده اند که کاهش قابل توجه وزن به دنبال جراحی های گوارشی برای چاقی موجب کاهش مرگهای ناشی از مشکلات قلبی عروقی شده است. علاوه بر آن مطالعات اخیر نشان داده است که کاهش قابل توجه وزن موجب کاهش بروز دیابت غیر وابسته به انسولین میگردد.

بنابراین به نظر می رسد کاهش وزن در کاهش خطر بروز بیماریهای عروق قلبی، نارسایی احتقانی قلب و سایر بیماریهای قلبی قابل پیشگیری موثر می باشد. کسری از بیماریها از جمله فرم های مختلف بیماری های قلبی مرتبط می باشد. اگرچه ارث در سی تا هفتاد درصد موارد چاقی نقش دارد، نقش عوامل محیطی را در افزایش شیوع این مشکل میبایست مدنظر قرار داد.

دکتر فریبا هندسی متخصص قلب و عروق و فشار خون در تهران

کلینیک فشار خون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.