دکتر فریبا هندسی
1396/02/25

فشار سیستولیک و دیاستولیک چند است؟

فشار خون یکی از علائم حیاتی است که همراه با تعداد تنفس، ضربان قلب، اشباع اکسیژن و درجه حرارت بدن اندازه گیری می شود.


فشار خون چیست؟

فشار خون، فشارِ گردش خون در در دیواره ی رگ های خونی است. فشارخون معمولا به فشار در شریان های بزرگ در گردش خون سیستمیک اشاره دارد و معمولا با شرایط فشار سیستولیک (حداکثر در طول یک ضربان قلب) بر روی فشار دیاستولیک (حداقل بین دو ضربان قلب) بیان و با میلی متر جیوه (mmHg) اندازه گیری می شود.

عدد فشار خون نرمال در حالت استراحت در یک فرد بزرگسال در زمان سیستول حدود ۱۲۰ میلی متر جیوه (۱۶ کیلو پاسکال) و در زمان دیاستول ۸۰ میلی متر جیوه (۱۱ کیلو پاسکال) است که به صورت مختصر ۱۲۰/۸۰ میلی متر جیوه نوشته می شود.

فشار خون چیست؟

فشار سیستولیک خون چیست؟

هنگامی که قلب شما می زند، خون را از طریق شریان ها به بقیه ی بدن می رساند. این نیرو بر روی آن رگ های خونی فشار وارد می کند که فشار سیستولیک است. فشار سیستولیک طبیعی زیر ۱۲۰ میلی متر جیوه است.

دیاستولیک چیست؟

فشار دیاستولیک، فشار در شریان ها در زمانی است که قلب بین دو ضربان استراحت می کند. این زمانی است که قلب از خون و اکسیژن پر می شود.

چگونه فشارخون اندازه گیری می شود؟

روش اندازه گیری فشار خون به طور سنتی به صورت غیر تهاجمی با استفاده از یک فشار سنج جیوه ای بود و هنوز هم بهترین روش محسوب می شود. اخیرا روش های نیمه خودکار دیگری متداول شده اند که عمدتا به دلیل نگرانی در مورد مسمومیت با جیوه جایگزین شده اند.

اگر چه هزینه و سهولت استفاده نیز در این روند تاثیر گذاشته است. جایگزینی زودهنگام وسایل دیگر با فشار سنج جیوه ای اغلب نادرست بود، اما دستگاه های معتبر مدرن به اندازه ی دستگاه های جیوه ای دقیق هستند.

فشارخون توسط برون ده قلبی، مقاومت محیطی کل و سختی شریان ها تحت تاثیر قرار می گیرد و به وضعیت روحی، فعالیت، و بهداشت و درمان بستگی نسبی دارد. در کوتاه مدت توسط بارورسپتورها که از طریق مغز برای نفوذ در سیستم های عصبی و غدد درون ریز عمل می کنند تنظیم می شود.

مطلب مرتبط: اندازه گیری فشار خون

فشار خون پایین چیست؟

فشارخون پایینی که ثانویه به یک بیماری ایجاد می شود افت فشار خون یا فشار خون پایین نام دارد.

فشار خون چیست؟

فشار خون بالا چیست؟

فشاری که به طور مداوم بالا باشد فشارخون بالا نام دارد. هر دو دارای علل بسیاری هستند و ممکن است شروع ناگهانی داشته و یا طولانی مدت باشند. فشار خون بالای بلند مدت یک عامل خطرساز برای بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی، سکته مغزی و نارسایی کلیه است. فشارخون بالا بلند مدت، شایع تر از افت فشار خون در دراز مدت است. فشارخون بالای بلند مدت اغلب به دلیل نظارت کم و عدم وجود علائم ناشناخته باقی می ماند.

در هر ضربان قلب، فشار خون بین فشار حداکثر (سیستولیک) و حداقل (دیاستولیک) متفاوت است. فشارخون در گردش خون عمدتا به پمپاژ قلب وابسته است. تفاوت در میزان فشار خون به مسئولیت گردش جریان خون از یک محل به محل دیگر در بستگی دارد. سرعت جریان خون وابسته به هر دو فشارخون و مقاومت در برابر جریان توسط رگ های خونی می باشد.

جاذبه فشارخون را از طریق نیروهای هیدرواستاتیک (به عنوان مثال، در طول ایستاده) تحت تاثیر می گذارد.

هم‌ چنین دیواره های ورید ها، تنفس، و پمپاژ از انقباض عضلات اسکلتی نیز فشارخون را در ورید را تحت تاثیر قرار می دهند.

مطلب مرتبط: فشار خون بالا

dia mmhg چیست؟

عدد دیاستولیک یا مخرج کسر فشار خون، فشار شریان ها در حین استراحت قلب بین ضربان ها می باشد. در این زمان، قلب از خون پر می شود و اکسیژن دریافت می کند. dia mmhg کمتر از 80، طبیعی است.


دکتر فریبا هندسی متخصص قلب و عروق و فشارخون در تهران

کلینیک فشار خون