شناخت انواع زخم‌ ها و روش درمان آن

انواع زخم

زخم نوعی آسیب است که نسبتاً سریع اتفاق می‌افتد و در آن پوست پاره، بریده و یا سوراخ می‌شود (زخم باز)، همچنین جایی که ضربه‌ و یا نیرویی باعث کوفتگی (یک زخم بسته) می‌شود. در آسیب شناسی، به طور خاص به آسیب شدیدی اشاره دارد که به اپیدرم پوست آسیب می رساند. البته این یک […]