آنژیوگرافی چه تفاوتی با آنژیوپلاستی دارد؟

آنژیوپلاستی

آنژیوپلاستی در اغلب موارد جایگزین جراحی قلب باز شده است. اگرچه در موارد کمتری هنوز جراحی، روش مؤثرتری است و باید کماکان به عنوان روش برتر به بیمار معرفی شود. البته آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی قابل انجام در یک جلسه هستند. تفاوت آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی چیست؟ آنژیوگرافی برای بررسی رگ های کرونر و شریان های خون […]