نوار قلب چیست؟

نوار قلب به عنوان اقدامی پرکاربرد و اولیه در بررسی دردهای قلب و سکته‌های قلبی ارزش خاصی دارد که برای تمام کسانی که مشکوک به آنژین صدری و سکته قلبی و مشکلات حاد قلبی باشند توصیه و انجام میشود. نوار قلب نوار قلب (ECG) کشیده شدن نموداری پتانسیل های تولید شده توسط قلب و در […]