تفاوت تست نوار قلب با اکوی قلب در چیست؟

فرق نوار قلب و اکوی قلب

امروزه برای اکثر بیماران قلبی بعد از مراجعه به پزشک تست نوار قلب و اکوی قلب تجویز میشود. نوار قلب و اکوی قلب یک راه تشخیص بیماری قلبی است که در مقاله زیر به آن پرداخته شده است. 1- تست نوار قلب نوار قلب در واقع ثبت فعالیت الکتریکی و تا حدودی فعالیت مکانیکی قلب […]