مرور برچسب

بیماری قلب

پزشکی که بتواند فشارخون و اختلال قلبی و عروقی را در بیمار زودتر و درست تشخیص دهد و به بیمار جهت درمان؛ نسخه قابل قبولی را تجویز کند قطعا در مقام یکی از بهترینهای متخصص فشار خون و قلب و عروق رده بندی خواهد شد. در ایران به طور دانشگاهی؛ پزشکی که تخصص درمان فشار خون گرفته باشد نداریم. پزشکانی که به…
ادامه مطلب ...