افتادگی دریچه میترال قلب و راه های تشخیص آن

دریچه میترال یکی از چندین دریچه مربوط به قلب می باشد. این عضو به بیماری شایعی که افتادگی دریچه میترال نامیده می شود؛ دچار می شود. در این مقاله در مورد این بیماری توضیحات بیشتری داده شده است. افتادگی دریچه میترال قلب (شل شدگی دریچه) یکی از بیماری های قلبی مربوط به افتادگی دریچه میترال… ادامه خواندن افتادگی دریچه میترال قلب و راه های تشخیص آن

خروج از نسخه موبایل