مراحل عمل جراحی باز قلب و مراقبتهای قبل و بعد از آن

عمل جراحی باز قلب

شایع‌ترین نوع جراحی قلب، عمل جراحی باز قلب یا بای‌پس قلب است. بواسطه عمل بای‌پس قلب، با باز کردن یک مسیر، جریان خون به قلب بهبود می یابد. در این جراحی، بخشی از یکی از رگ‌های خونی پا، سینه یا بخشی دیگر از بدن، به سرخرگ کرونری ، پیوند زده میشود و به این ترتیب […]