مرور برچسب

فشار خون نرمال

فشار خون نرمال برای سنین مختلف

این سوال در ذهن خیلی ها هست که فشار خون مناسب در هر سن و برای افراد مختلف چه مقدار می باشد. در این مقاله سعی شده است به طور کامل درباره ی این موضوع صحبت شود. فشار خون چیست؟ فشار خون به نیروی اعمال شده توسط گردش خون در دیواره رگ های…