مرور برچسب

لیزر واریس پا

علائم واریس پا و علت واریس پا در جوانی

رگ های واریس، همان رگ های بزرگ شده اند. هر رگی ممکن است به واریس تبدیل شود، اما به طور معمول، رگ های ناحیه پاها بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. در این مقاله درباره واریس پا توضیحاتی را ارائه می دهیم.دلیل ایجاد واریس در پا هادلیل ایجاد واریس…