چاقی و ارتباط آن با بیماری های قلبی

چاقی یک اختلال متابولیک با شیوع روزافزون در بسیاری از جوامع است که با یکسری از بیماری ها از جمله فرم های مختلف بیماری های قلبی مرتبط می باشد. اگرچه ارث در سی تا هفتاد درصد موارد چاقی نقش دارد، نقش عوامل محیطی را در افزایش شیوع این مشکل میبایست مدنظر قرار داد. چاقی و… ادامه خواندن چاقی و ارتباط آن با بیماری های قلبی

خروج از نسخه موبایل