مرور برچسب

پیشگیری از فشارخون

امروزه اهمیت فشارخون در زندگی و اندازه گیری آن و همچنین نرمال بودن آن یک موضوع مهم در علم پزشکی می باشد. یکی از سوالات رایجی که پرسیده می شود این است که اهمیت فشارخون چقدر است که در جهان روزی به عنوان روز فشارخون در نظر گرفته می شود. همچنین فشارخون به غیر از دید بهداشت از نظر اقتصادی و اجتماعی از…
ادامه مطلب ...