فشار خون نرمال برای سنین مختلف

فشار خون نرمال و طبیعی برای سنین مختلف چند است؟

فشار خون به نیروی اعمال شده توسط گردش خون در دیواره رگ های خونی اشاره می کند و یکی از علائم حیاتی اصلی محسوب می شود. فشار خون در حال گردش با حرکت خون از طریق شریان ها، عروق، مویرگها و ورید ها کاهش می یابد. فشار خون به طور کلی به فشار در شریان های بزرگتر اشاره دارد.

فشار خون همیشه با دو عدد بیان می شود:

1- فشار خون سیستولیک (زمانی که قلب می زند)
2- فشار خون دیاستولیک (زمانی که قلب استراحت می کند)

هنگامی که اندازه گیری ها نوشته شد، فشار سیستولیک بالای فشار دیاستولیک نوشته می شود.

محدوده فشار خون نرمال در سنین مختلف

عوامل بسیاری بر روی فشار خون اثر می گذارند. سن، یک عامل مهم و طبیعی برای فشار خون محسوب می شود که با افزایش آن، فشار خون نیز افزایش می یابد.

فشار خون بالا نشان می دهد که خون با نیروی قوی تری پمپ می شود. این موضوع می تواند باعث مشکلات جدی، از جمله آسیب به قلب و ارگانهای دیگر شود. نمودار فشار خون نرمال بر اساس سن، اطلاعات بیشتری در مورد گروه های سنی متفاوت در اختیار ما قرار می دهد. اگر به مرحله ی قبل از فشار خون بالا رسدید باید عادات غذایی و شیوه زندگی خود را تغییر دهید و فشار خون خود را پایین آورید.

مقدار فشار خون نرمال در افراد مختلف بر اساس مطالعات به صورت زیر تعیین شده است:

فشار خون دیاستولیک فشار خون سیستولیک
میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر گروه سنی سن
69 80 107 120 کودک 3 تا 12 سال
77 73 81 117 105 120 نوجوان 13 تا 19 سال
79 75 83 120 108 132 بزرگسال 20 تا 24 سال
80 76 84 121 109 133 بزرگسال 25 تا 29 سال
81 77 85 122 110 134 بزرگسال 30 تا 34 سال
82 78 86 123 111 135 بزرگسال 34 تا 39 سال
83 79 87 125 112 137 بزرگسال 40 تا 45 سال
84 80 88 127 115 139 بزرگسال 45 تا 49 سال
85 81 89 129 116 142 بزرگسال بالای 50 سال

جدول فشار خون طبیعی برای کودکان

دختر ( میلی متر جیوه) پسر (میلی متر جیوه) سن
38/83 تا 76/117 34/80 تا 75/120 1 تا 3 سال
50/88 تا 83/122 47/88 تا 84/128 4 تا 6 سال
55/93 تا 88/129 53/92 تا 90/130 7 تا 10 سال

 

دکتر فریبا هندسی متخصص قلب و عروق و فشار خون

کلینیک فشار خون

فشار خون نرمال برای سنین مختلف
2.5 (50%) 2 رای

پرسش از دکتر

اطلاعات شخصی شما منتشر نخواهد شد.