dfsfs
دکتر فریبا هندسی متخصص قلب و عروق و فشار خون در تهران کلینیک فشار خون
نتيجه ی مصرف بيش از حد نمک مي تواند باعث افزایش فشار خون شود. بر طبق یک مطالعه ی منتشر شده در مجله انجمن قلب آمریکا، افرادی که به تدریج میزان نمک مصرفی خود را زیاد می کنند و افرادی...