گزارشات ابتدایی حاکی از آن است که بیماران با سابقه بیماری در معرض ریسک بالاتری برای پیچیدگی های پزشکی یا مرگ در مواجه با کوید-۱۹ هستند. تا ۵۰٪ از بیماران بستری مشکلات پزشکی مزمن دارند، از این تعداد، ۸۰٪ بیمارهای قلبی عروقی یا عروق مغزی هستند. در این مقاله به بررسی بیماری کرونا در بیماران قلبی می پردازیم.

پیامدهای ابتدایی گزارش شده از کرونا در بیماران قلبی

هر آنچه باید درباره ویروس کرونا و بیماران قلبی بدانید

پیامدهای قلبی احتمالی از همه گیری های تنفسی ویروسی در جهان

قیاس آنفولانزا: در تمامی همه گیری های آنفولانزا، به جز سال ۱۹۱۸، مشکلات قلبی عروقی بالاترین آمار بین علل مرگ از جمله ذات الریه را داشت.

قیاس ویروسی کلی:‌ بیماری ویروسی یک عامل بی ثبات کننده شناخته شده در بیماری های قلبی عروقی مزمن است، که نتیجه شایع عدم تعادل بین افزایش تقاضای متابولیک ناشی از عفونت و کاهش ذخیره قلب است. عفونت ویروسی در کنار ذات الریه پنومونی به طور مستقیم و غیرمستقیم روی سیستم قلبی عروقی تاثیر خواهد گذاشت.

قیاس سارس / مرس: با وجود آنکه اسناد منتشر شده از پیامد های قلبی عروقی سارس / مرس محدود هستند، در غیاب گزارشات جزیی و دقیق کوید-۱۹، میتوانند مفید باشند. ​

در سارس حاد حتی در بین کسانیکه سابقه بیماری های قلبی ندارند، اختلال برگشت پذیر بطن چپ دیاستولیک زیر بالینی متداول است. این مساله احتمالا نتیجه پاسخ ایمنی التهابی سیستمیک است و تنها منحصر به سارس نیست. با این حال، کسر تخلیه پایین در هنگام پذیرش پیش بینی کننده تهویه مکانیکی در آینده بود.

در یک تحقیق راجع به پیچیدگی های قلبی عروقی سارس در ۱۲۱ بیمار:‌

کرونا در بیماران قلبی

راهنمایی های بالینی ارایه شده با توجه به وضعیت عدم قطعی کوید-۱۹

دکتر فریبا هندسی متخصص قلب و عروق و فشار خون در تهران

کلینیک فشار خون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.